Toegankelijkheid

Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk aan te bieden. Dit is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij werken er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen zijn.

Toegankelijkheidsverklaringen

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4526

Wij helpen u graag!

Heeft u problemen met het vinden van informatie of loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@syntrophos.nl