GEO-informatie

Inwinning, productie, beheer en distributie van GEO-informatie is de core business van de afdeling GEO-informatie. Daarnaast beheert de afdeling CAD en GIS applicaties, houden zij de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij en registreren de BRK-PB.

Landmeetapparatuur

De afdeling levert de bewerkte geometrie vanuit de BGT t.b.v. GeoVisia en het tekenwerk voor de BGT, grondverkooptekeningen, huisnummerbesluiten, matenplannen en themakaarten. 

Om de kennis hoog te houden wordt actief deelgenomen aan landelijke werkgroepen verbonden aan Kennisbank Gemeentelijk GEO-Beraad. De afdeling adviseert ook regelmatig aan het Ministerie I&M, samenwerkingsverband BGT en landelijk overleg BAG.