Finance & Control

De afdeling Finance & Control is verantwoordelijk voor de Planning & Control producten van Syntrophos. Dit betreft in eerste instantie de Begroting, de Tussenrapportages en uiteindelijk de jaarstukken op bestuurlijk niveau.

Voorwaarde is een betrouwbare financiƫle - en begrotingsadministratie, gebaseerd op een goed functionerende administratieve organisatie en interne controle. Ook dit zijn verantwoordelijkheden van de afdeling F&C.

De afdeling verzorgt rapportages aan het management van Syntrophos en voor- en nacalculaties van projecten en producten & diensten.

Recentelijk is de functie van contractmanagement toegevoegd aan de taken van de afdeling. Het contractmanagement draagt bij aan een juiste en gerichte administratie van de contractuele verplichtingen aan derden en een controle op de kosten en prestaties van onze ICT-leveranciers.