Advies

De Shared Service Adviseurs zijn de verbindende schakels tussen Syntrophos en de deelnemers, klanten of leveranciers.

Zij treden op als accountmanager voor de deelnemers (demand), klanten en Syntrophos (supply). Daarnaast voeren zij regie op de wijzigings-aanvragen vanuit de deelnemers en klanten.

Syntrophos beheert  alle ICT-contracten voor de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling. De Shared Service Adviseurs voeren het contractmanagement en bewaken de contracten in termen van omvang, kwaliteit en kosten. Zij zijn de eerste contactpersoon voor de leveranciers. Daarnaast ondersteunen zij de deelnemers bij het selectie- en inkoopproces. Ook in de communicatie (intern en extern) spelen de adviseurs een rol.

Interne ondersteuning

De adviseurs zijn nauw betrokken bij de interne ontwikkeling van Syntrophos, bijvoorbeeld bij de inrichting en verbetering van processen of bij projecten.