15 maart 2022

Syntrophos ondersteunt Voorne-Putten Werkt BV na cyberaanval

Nadat een cyberaanval plaatsvond op het werkleerbedrijf Voorne-Putten Werkt BV. is op 3 maart jl. extra ondersteuning opgestart vanuit Syntrophos. Syntrophos helpt de IT afdeling van het bedrijf bij allerlei acties en maatregelen rondom de cyberaanval. Zo is het onder andere mogelijk gemaakt dat de medewerkers van VPW BV vanaf maandag 7 maart gebruik maken van de digitale werkplekvoorzieningen van Syntrophos. Daarnaast wordt nu met hoogste prioriteit gewerkt aan herstel van de bestaande werkomgeving en alle databestanden van VPW BV. Zodra dit gereed is, start Syntrophos samen met VPW BV met het overbrengen van de informatiesystemen van VPW BV naar het IT-platform van het SSC Syntrophos.

 

 

IT-migratie
Deze overstap stond al in de planning, met aanvang maart 2022 en afronding in oktober 2022, Dit is onderdeel van de verdere professionalisering van VPW BV. De migratie houdt in dat alle IT-voorzieningen (werkplekken, applicaties en netwerkvoorzieningen) bij Syntrophos worden ondergebracht. Door de cyberaanval wordt de migratie naar voren gehaald. De inzet is om IT-migratie van VPW BV naar het SSC-platform voor augustus 2022 af te ronden.

Vragen en antwoorden over cyberaanval VPW BV
VPW BV is gestart met de informatievoorziening naar alle gedupeerden. Meer informatie over de situatie kun je nalezen op de Website van VPW BV

Logo Voorne putten werkt 1024x248